Benátský král 2024

Propozice rybářských závodů – Benátský král 2024

Datum: 14.- 15.6.2024 Start závodu: 19.00 hodin

Startovné: 600kč

Losování sektorů proběhne v pátek 14.6. v 18.00 hodin. Losuje se v pořadí v jakém byly doručeny platby na účet pořadatele. Vylosuje se pořadí, v jakém si budou závodníci vybírat dostupná místa na rybníku.

Maximální počet závodníků omezen na 21.

Startovné se hradí předem na účet: 2901184133/2010 (do zprávy pro příjemce napište jméno závodníka a kolo, na které je platba určena)

Závodník musí mít všechny pruty umístěné uvnitř svého sektoru minimálně jeden metr od číselného označení sektoru.

Vážení, měření a bodování si provádí závodník sám za vizuální kontroly souseda. V disciplíně big carp stvrzuje soused i podpisem. Každá disciplína se počítá zvlášť. Každému závodníkovi se počítá tolik trestných bodů, kolikátý skončil v dané disciplíně. Při nezapočítání úlovku v dané disciplíně závodník dostane pět trestných bodů. Králem, korunním princem a podkoním se stávají závodníci, kteří získají nejmenší počet trestných bodů ze všech čtyřech disciplín. Po skončení soutěže Big carp je možnost krmení neomezeně i v pauzách.

BIG CARP- Loví se od 19:00 do 6:00. Loví se na dva pruty umístěny do stojanů nebo vidliček jako při klasickém lovu kaprů. Nástrahou je pouze boilie, plovoucí boilie a pelety s minimálním průměrem 12mm. Obalovací těsta, dipy a boostery povoleny. Krmení povoleno pouze v době závodu. Množství krmení není omezeno. Krmí se pouze rukou, kobrou, prakem a PVA materiály. Je zakázáno jakkoli umisťovat návnadu a obalovací těsto na zátěž. Do PVA se smí dávat jen boilie a pelety o průměru minimálně 12. Je zakázáno pelety a boilie drtit či jinak rozmělňovat. Konečné pořadí určuje váha pouze jednoho nejtěžšího kapra. Závodník, který neuloví kapra dostane penalizaci 5bodů

PLAVANÁ- Loví se od 7:00 do 11:00. Loví se na jeden prut na plavanou. Krmí se jakýmkoli způsobem bez omezení. Konečné pořadí počet druhů ulovených ryb. Závodník, který neuloví dva druhy ryb dostane penalizaci 5bodů

PŘÍVLAČ- Loví se od 12:00 do 13:00. Loví se na jeden prut přívlačí na umělou nástrahu. Lovné místo se nemění. Konečné pořadí určí celková délka ulovených dravých ryb. Závodník, který neuloví dravou rybu dostane penalizaci 5bodů

FEEDER- Loví se od 14:00 do 18:00. Loví se na jeden prut technikou Feeder nebo Method feeder. Konečné pořadí určí počet nasbíraných bodů. Bodovanými rybami je Koi kapr 7b, Amur 6b, Kapr 5b, Lín 3b, Karas a cejn 2b. Závodník, který neuloví rybu dostane penalizaci 5bodů.

Lovící jsou povinni řídit se místním rybářským řádem a místními pravidly. Ryba, která po zdolání není umístě na podložku, nebo s ní není zacházeno dle předpisů se nebude do výsledku započítávat.  Za lehké porušení pravidel budou závodníci napomenuti. Při opakovaném porušení pravidel pořadatel vyřadí závodníky ze závodu bez nároku na vrácení startovného. Při vážnějším porušení pravidel má pořadatel právo vyřadit závodníky okamžitě bez nároku na vrácení startovného. Protesty se podávají u hlavního pořadatele (500kč) nejpozději do patnácti minut po ukončení závodu. Počítají se pouze ryby zaseklé v řádné době lovu. Podseknutá ryba se počítá.

V ceně startovného je veškeré připravené občerstvení, káva, čaj, nealko a pivo. V ceně je dále guláš k obědu.