Benátská liga 2024

I v letošní roce jsme pro vás připravili sérii závodů, který se bude skládat ze čtyř kol. Jednotlivá kola jsou brána a hodnocená jako samostatné závody. Po čtvrtém kole budou sečteny výsledky tří nejlepších závodů. Jednotlivých kol se může účastnit kdokoli a na libovolném počtu kol. Do celkového pořadí musí odchytat závodník minimálně tři kola. V případě kompletace všech čtyř kol se nejhorší výsledek nepočítá. Počet startujících na jednom kole je max. 45 osob.

 

Bodování:

1. místo  45 bodů +3b

2. místo  44 bodů +2b

3. místo  43 bodů +1b

4- 45. místo  42- 1 bod

 

Termíny jednotlivých kol:

1.kolo- 24.3.2024 Jarní- Kapr, Amur
2.kolo- 20.4.2024 Mistrák- Kapr, Amur, Cejn, Karas, Lín
3.kolo- 28.4.2024 Kaprový- Kapr
4.kolo- 16.6.2024  Opravný- Kapr, Amur
Celkoví vítězové budou ocenění drobným finančním darem a věcnými cenami

Propozice:

Doba závodu: 7:00-13:30hod.

Losování: 6:00hod

Lovné místa ze nestřídají

Pauza: 10:15 – 11:00hod

Startovné na kolo: 200kč

Přednost startu mají ti, kteří zaplatí startovné předem na účet: 2901184133/2010 (do zprávy pro příjemce napište jméno závodníka a kolo, na které je platba určena), nebo v hotovosti u správce rybníku. Platbou předem je dokončena registrace. Jen v případě, že nebude závod naplněn, můžou se přihlásit i příchozí v den závodu s platbou na místě.

Jeden prut, jeden návazec- položená, plavaná, feeder

Za každý centimetr ulovených bodovaných ryb se počítá soutěžícímu jeden bod. Pořadí určuje počet nasbíraných bodů. Měří se pouze Kapr a Amur. Zápis do úlovkového lístku provádí pouze rozhodčí. V závodě Mistrák budou bodované ryby i Karas a Cejn 10b a Lín 30b

Vítězové budou ocenění drobným finančním darem a věcnými cenami.

Závodníci do 15 let budou oceněni věcnou cenou a upomínkovým předmětem

Lovící je povinen řídit se místním rybářským řádem a místními pravidly. Protesty se podávají u hlavního pořadatele (500kč) do patnácti minut po ukončení závodu. Po ukončení lovu závodník odevzdává úlovkový lístek pořadateli. Počítají se pouze ryby zaseknuté v řádné době lovu. Tyto ryby je možno zdolat i po ukončení doby lovu. Vyhlášení výsledků bude okamžitě po sečtení všech úlovků, cca ve 14:00 hod