Rybník Benátky- Rybářský a návštěvní řád

Rybářský řád

Povolenými způsoby lovu jsou položená, plavaná, feeder a přívlač umělou nástrahou. Lov na živou či mrtvou rybu přísně zakázán. Loví se na dva pruty, možnost přikoupit si povolení na třetí prut. Pokud rybář chytá přívlačí, ostatní pruty musí být vytaženy z vody. Lov do čeřínku je přísně zakázán. je zakázáno lovit ryby přímo do podběráku.

Povoleny jsou nástrahy a návnady rostlinného a živočišného původu: pelety, boilies, žížaly, červi, kukuřice, hrách, krmítkové směsi, aj. Obilniny a partikl musí být řádně předem namočen, nebo uvařen. Rybolov na nástražní rybky nebo jejich části přísně zakázán.

Revír je přednostně užíván jako „chyť a pusť“. Je zakázáno ponechávat si ryby. Rovněž je zakázáno rybu zabíjet nebo sáčkovat a bez vědomí správce umísťovat je do věder, vezírků nebo ekosaků. S rybou se zachází velmi jemně. Na ryby se sahá zásadně vlhkou rukou a při focení, vážení a vyprošťování musí být ryba polívána studenou vodou z rybníku. Fotí se zásadně co možná nejníže nad kolébkovou podložkou. Je zakázáno se s rybou stavět a zvedat ji do výšek. Ryba je vypouštěna do vody přímo z vážícího vaku nebo z podběráku. Ryba se v případě nutnosti přenáší v zavřeném vážícím vaku nebo podběráku.

Při zdolávání ryb je nutné použít podběrák a  podložku. Podběrák by měl mít dostatečně dlouhou tyč a jeho ramena musí mít minimální délku 50cm. Podložka musí být typu kolébka s konstrukcí. Pokud lovící toto vybavení nemá, je povinen si jej zapůjčit. Pro skupinu tří rybářů chytajících vedle sebe stačí jedna sada podběrák- podložka.

Lovící je dále povinen mít svůj vlastní peán, drátek pro vyproštění háčku, u přívlače rozevírač tlamy a desinfekci. Pokud lovící toto vybavení nemá, nesmí začít s rybolovem

Mládež do 15 let loví na jeden prut dle pravidel ČRS za podmínek uvedených v ceníku. Pokud mládežník loví na dva pruty, platí pro něj stejná pravidla jako pro dospělé. Děti do 10 let mohou lovit bezplatně na jeden z prutů svého rodiče nebo lovícího doprovodu.

Lov ryb je povolen na dvě udice s montáží na plavanou, položenou s průběžnou montáží nebo odpadávací neolověnou zátěží s jedním návazcem, nebo jedna udice na přívlač nebo muškaření.  Povoleny jsou háčky bez protihrotu, nebo se zamáčknutým protihrotem. Vláčí se pouze s umělými nástrahami.

Jakoukoli ulovenou rybu, která je poraněna nebo poškozena odevzdejte správci, popř. nahlaste.

 

Návštěvní řád

Před vstupem do areálu je lovící povinen informovat správce telefonním hovorem nebo pomocí SMS v podobě- Jméno rybáře vstup. Při odchodu – Jméno rybáře odchod. Rybolov je povolen po zakoupení povolenky. Prodej povolenek je na místě. Lovící si musí povolenku zakoupit vždy před započetím lovu. V případě nepřítomnosti správce vyplní lovící povolenku k lovu a peníze vloží do obálky a vhodí do pokladny ve dveřích hlavní boudy. Originál (první list povolenky) si ponechá lovící u sebe. Ten bude sloužit jako doklad o zaplacení a doklad pro případnou kontrolu rybářské stráže Rybníku Benátky. Prázdné povolenky a papírové sáčky budou připraveny po levé straně dveří od hlavní boudy. Nejkratší možná předplacená doba lovu je šest hodin. Poté lze dokupovat povolenky po jednotlivých hodinách. Lovící je povinen si předem rozměnit, nebo jinak zajistit přesný objem peněz. Pro možnost protáhnutí doby rybolovu je možno doplatit další povolenku, nebo poplatek 30kč/hodina. I v tomto případě je třeba doplatit předem a vyplnit novou povolenku. V případě, že lovící chce zůstat déle než je stanovená denní doba lovu, musí získat ústní povolení od správce nádrže a k běžné povolence lovící uhradí příplatek 70kč. To je možné pouze v měsících červen, červenec, srpen. Loví pouze osoby, které mají zaplacenou povolenku. Doprovod a návštěvy nejsou oprávněny manipulovat s pruty lovících.

Rybník je rozdělen na tři hráze (A, B, C) a tři zakázané úseky. V zakázaných úsecích je rybolov přísně zakázán. Na hrázi C je zakázán rybolov mládeži do 15 let i při doprovodu dohlížející osoby, lov přívlačí o víkendech a absolutní zákaz nočního rybolovu. Na hrázích B a C je zakázáno rozdělávání ohňů a grilů.

Při nepřítomnosti správce nádrže vždy při příchodu k brance volejte na tel. číslo: 777699147 nebo jeho zástupci na číslo 603344328. V případě znalosti bezpečnostního kódu je lovící povinen informovat správce o příchodu či odchodu pomocí SMS nebo prozvonění. V nepřítomnosti správce platí otvírací doba uvedená na stránkách www.rybnikbenatky.cz nebo v rybářském řádu.

Rozdělávání ohně je povoleno pouze v komerčních grilech a pouze po dohodě se správcem. Gril jde zapůjčit od správce nádrže dle ceníku. Je zakázáno bez vědomí správce k rozdělání ohně, používat dřevo nebo uhlí ze zásobníků, jiných úložišť, nebo dokonce olamovat dřeviny v areálu. Grilování je povoleno pouze na hrázi A. Je zakázáno bez vědomí správce grily stěhovat nebo přenášet na jiné místo než je pro ně určené. Grily slouží pouze ke grilování, nikoli jako otevřené ohniště.

Odpad vyprodukovaný v průběhu lovu a kempování je rybář i jeho doprovod povinen odnést si s sebou popř. využít místních odpadkových košů. V případě naplněnosti neodkládejte odpad vedle košů. Přeneste jej do jiného odpadkového koše. Kuřáci jsou povinni při vstupu zapůjčit si popelník a při odchodu jej vrátit vysypaný na své místo. Je zakázáno odhazovat, zakopávat a jinde schovávat (i za plot) nedopalky z cigaret.

Do areálu je vstup povolen pouze lovícím, kteří mají platnou povolenku a jejich návštěvám. Za doprovod či návštěvu plně odpovídá lovící, ke kterému návštěva patří. Za tyto osoby, pokud na rybníku zůstanou na dobu delší než je nutná pro zásobování, uhradí lovící poplatek 30kč.  Ostatním osobám je vstup do areálu zakázán.

Je zakázaná jakákoli manipulace s vybavením rybníku, zejména potom jakkoli natáčet, zakrývat či ohýbat svítidla a kamery. Dále pak jakékoli získávání návnad a nástrah z areálu (hledání žížal a jiných živočichů pod lavičkama, podobně). Je zakázáno bez vědomí správce používání a půjčování jakéhokoli vybavení volně ležícího v areálu (kbelíky, křesla, podběráky, podložky aj.).

Rodiče plně odpovídají za své děti a hlídají je. Zejména potom vyrývání usazených kamenů a klád, lezení po čemkoli a kamkoli, trhání a sekání kytek, trávy a křovin.

Zaplacením povolenky stvrzuje lovící, že je plně srozuměn s rybářským a návštěvním řádem. Při porušení řádů má právo správce lovícího vykázat z areálu, popř. rozhodnout o úplném zákazu vstupu do areálu. Lovící je také povinen při důvodném podezření z porušení řádů na požádání správce ukázat vezírek, tašku, batoh, popř. kufr auta.

 

 

 

 

Soukromý rybářský revír- Rybník Benátky

EVOLUTION FISHING ARENA

Provozovatel- Rybník Benátky z.s.

Novoveská ul. Ostrava- Nová ves

Správce: Kasalík Radim- 777699147

 

Osobám, které opakovaně nebudou dodržovat místní rybářský a návštěvní řád bude vstup do areálu zamezen.

 

 

 

Denní doba lovu

 

Měsíc Doba lovu
Leden, Prosinec 8:00 – 16:00
Březen, Listopad 7:00 – 17:00
Duben, Říjen 7:00 – 18:00
Květen, Září 6:00 – 20:00
Červen, Červenec, Srpen 6:00 – 21:00 (noční)

 

 

 

Ceník povolenek

 

 

Druh povolenky Cena
6 hodin 200 kč
12 hodin 300 kč
24 hodin 450 kč
12 hodin- noční 350 kč
Dětská 6 hodin 100 kč
Dětská 12 hodin 150 kč
Dětská 24 hodin 200 kč
Podložka 30 kč
Host, doprovod 100 kč
Gril bez paliva 50 kč